Sygeplejerske, Pleje og rehabilitering, Distrikt syd, Aarhus Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Brænder du for at arbejde med klinisk sygepleje, borgeroplæring og rehabilitering i forhold til borgere, der bor i eget hjem? Kan du lide at arbejde med længerevarende borgerforløb, hvor du har mulighed for at opbygge et godt kendskab og en tættere relation til borgerne? Motiveres du af at understøtte borgere i at vedligeholde deres helbred og funktionsevne, så de i videst muligt omfang kan leve det liv, de ønsker?  Så skal du være med på holdet.

 

I Sundhed og Omsorg ønsker vi at skabe de bedste vilkår for, at borgerne skal opleve sammenhængende og velkoordinerede forløb, der tager udgangspunkt i deres ønsker, behov, ressourcer og potentialer. Derfor er sygeplejersker og terapeuter tættere på borgerne for at varetaget sygepleje og rehabilitering, samt pleje, praktisk hjælp og træning for de af vores borgere der har brug for støtte i en længerevarende periode.

Vi arbejder altid ud fra en rehabiliterende tilgang, med fokus på sundhedsfremme, forebyggelse, borgeroplæring og borgersikkerhed. Vi arbejder med afsæt i systematikken i Sundhed og Omsorgs Forløbsmodel. I hjemmeplejen vil der være særligt fokus på at vedligeholde borgers funktionsevne og forebygge tab af funktionsevne.

Spændende og komplicerede borgerforløb hvor du som sygeplejerske får lov til at udfolde og udvikle din viden i samarbejde med kolleger både fagligt og tværfagligt danner rammerne for de daglige opgaver.

Vi yder pleje til terminale borgere, kronikere og multisyge, samt mindre komplicerede forløb for borgere, der primært får støtte til praktiske opgaver eller til mindre plejeopgaver.

Vi har i Sundhed og Omsorg/hjemmeplejen særligt fokus på at få etableret velfungerende tværfaglige teams, så borgerne oplever sammenhængende og velkoordinerede forløb af høj faglig kvalitet. I de enkelte hjemmeplejeteams er der ansat social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergo- eller fysioterapeuter samt kompetenceudviklende sygeplejersker, ergo- eller fysioterapeuter. Som sygeplejerske kan du få stor indflydelse på udviklingen af Sundhed og Omsorgs hjemmepleje i samarbejde med din leder og dine kollegaer. Vi forventer pt. at der vil være weekend vagter hver 4. weekend. Vi sørger for et spændende introduktionsforløb.

 

Vi gør opmærksom på, at stillingen ligger inden for det døgndækkede område. P.t. forventes tjenesten fortrinsvis at være i dagvagt, aftenvagt kan forekomme. 

 

Kandidatens profil:

  • Du er uddannet sygeplejerske
  • Du har erfaring med at varetage klinisk sygepleje, understøtte borgere i at leve et meningsfuldt liv med de helbredsmæssige udfordringer, der er opstået, samt at forebygge yderligere helbredsmæssige udfordringer.
  • Du motiveres af at understøtte borgerne i at vedligeholde deres helbred og funktionsevne, så de kan blive ved med at være mest muligt selvhjulpne
  • Du arbejder efter gældende instrukser
  • Du kan lide at indgå i længerevarende relationer med borgere og pårørende og følge borgernes udvikling
  • Du ser styrkerne ved at indgå i et tværfagligt samarbejde omkring borgerforløb

Du ser det som en spændende og udviklende opgave at være med til at opbygge Sundhed og Omsorgs nye tværfaglige hjemmepleje

 

Derfor skal du vælge os:

Vi har et fantastisk team med stor social kapital hvor vi alle bidrager med noget forskelligt fra forskellige faggrupper. Teamet består af sygeplejersker, ergo og fysioterapeuter og selvfølgelig social og sundhedshjælpere og assistenter.  Vi har en alsidig hverdag, hvor to dage ikke er ens, med højt til loftet og mulighed for daglig sparring med dygtige kolleger. Vi forventer at der vil være weekendvagter hver 4. weekend

 

Løn og ansættelsesvilkår: 

Stillingen ønskes tiltrådt 01.06.2024.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

 

Hvis du vil vide mere: 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Leder Anne Mikkelsen på 41855257 eller mail anmi@aarhus.dk

 

Ansøgning: 

Klik på ”søg jobbet” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. 

 

Ansøgningsfristen er den 25.04.2024.

 

Vi forventer at afvikle jobsamtaler løbende.

 

I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen. 


  
Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: 
Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.

Aarhus Kommune er en af Jyllands største arbejdspladser, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle. Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Byagervej 115, 8330 Beder

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6029065

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet