Nyheder fra Beder

16 °
Overskyet
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Beder og omegn

Job tilbydes:
Genopslag: Beder Skole SFO søger 1 pædagog til vores 0. klasse afdeling og specialklasse
Om jobbet:Vi søger en ny kollega til vores velfungerende, aktive og dynamiske SFO, da vi får en ny 0.klasse i vores specialklasseafdelingStillingen er fast og på fuld tid.Dine opgaver vil være delt mellem primært fritidspædagogiske opgaver i SFO og lektioner i undervisningstiden.Vores SFO er fordelt på 3 afdelinger – 0. + 1. og 2. + 3. Vi ser og oplever en stor værdi i at inkluderer alle børn i vores almen SFO. Her vil din tilgang og indsats være af stor betydning, så det er en opgave du skal kunne se dig selv ind i. Derfor skal du have interesse og engagement i de specialpædagogiske opgaver du møder i en hverdag med børn, der kommer med andre forudsætninger og udfordringer – det kan være både adfærdsmæssigt, sprogligt og fysisk, da Beder skole er vært for specialklasser og NEST-klasser.Hver onsdag har alle klasser Fælles Skoledag, hvor SFO-pædagogerne deltager fra kl 10.00 – 13.30. Du vil derudover have to-voksen-lektioner og UUV i den klasse du bliver tilknyttet. 1 lektion om ugen vil du være i anden klasse for at dække ind for, at et andet team kan afholde det ugentlige teammøde med lærerkollagerne i undervisningstiden.Du vil have en tidlig dag med åbnevagt kl 6.30 ca hver 14. dag og to dage om ugen med lukkevagt til kl. 17.00/16.30Du vil blive tilknyttet vores nye 0U specialklasse. I SFO vil I være et team med 4 pædagoger og en studerende. Der er 61 børn på årgangen. Derudover er skiftende medhjælpere i alle afdelingerI undervisningen arbejder du sammen med et fast team med en lærer og en klassepædagog. Du vil have ca 10 lektioner i undervisningen om ugen.0U er en klasse på 5 skønne skolestartere, der alle har udfordringer inden for autismespektret og som har brug for guidning i deres sociale omgang med hinandenDin profil:Du er uddannet pædagog, som har lyst til at varetage fritidspædagogiske og undervisningspædagogiske opgaverDu har særlig interesse for og gerne erfaring med specialpædagogiske opgaverDu er grundlæggende med på, at børn gør hvad de kan, og at det er de voksne, der er ansvarlige for relationen og for at skabe de trygge og tydelige rammer for børneneDu har blik for den enkelte barns deltagelsesmuligheder i børnenes forskellige aktiviteter og fællesskaberDu har evner for de mere værkstedskreative aktiviteterDu nyder at være ude og har interesse for at bruge udemiljøerne til at understøtte børnenes legefællesskaber Du er både klar på råderum og modspil i en kærlig omgangstone blandt dine kollegaerDerfor skal du vælge os:På Beder Skole bliver du del af en velfungerende SFO, der nyder stor tilslutning. Vi har et erfarent meget engageret personale, hvor fokus ligger på at børns leg har værdi i sig selv. Vi tager udgangspunkt i fritidspædagogiske værdier og med de muligheder for børns dannelse og læring, vi har særlige rammer for at skabe i vores SFO. Med udgangspunkt i et ressourcefokuseret børnesyn - børn gør det bedste de kan - forsøger vi at ”kigge ud af børnenes øjne” for at forstå dem – både i fritidsdelen og når vi aktivt indgår i undervisningsdelen. Det er vigtigt for os, at vi sammen med vores kollegaer, kan afstemme vores relationskompetence i samarbejdet omkring børnene.Vi har både i forhold til personale og forældre et åbent og direkte samarbejde – gerne med en humoristisk tone.Helt generelt er Beder Skole båret af stærke værdier. Vores tre grundværdier, Forpligtende fællesskab, Livsduelighed og Udsyn leves ud i det daglige arbejde. Børnene er inddraget i, hvordan vi helt tiden har fokus på værdierne.Vi anser diversitet som både en selvfølgelighed og en ressource. Børnene i Beder går på den lokale skole som dem, de er – og med alle deres forskelligartede forudsætninger og kompetencer.  Beder Skole er en stærk og ikke mindst lokal skole. Vi har en specialklasseafdeling med 8 klasser, hvoraf 3 klasser er i indskolingen på 0.årgang og 1. årgang. Desuden har vi 4 Nest klasser i indskolingen.Beder Skole ligger tæt på skov og strand i den sydlige del af Aarhus. Skolens elevtilfredshed og karaktergennemsnit ligger i top, og skolen har engagerede medarbejdere, der er ambitiøse både omkring elevernes læring og trivsel og det gode arbejdsmiljø. Beder Skole har knap 580 eleverLøn og ansættelsesvilkår:Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen  Ugentligt timetal: 37 Tiltrædelse: 1. august 2024 eller snarest derefterDer vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.Hvis du vil vide mere:Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til indskolingsleder Morten Holst Stoltze på telefon 87 13 60 10.AnsøgningKlik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist:  2. juli 2024 Vi forventer, at ansættelsessamtaler finder sted onsdag den 3. juli 2024Om osLæs mere om Beder skole på vores hjemmeside: Beder Skole (aarhus.dk)     Om Aarhus KommuneAarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.   Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!
Aarhus Kommune
Indrykket 18. juni på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk