Stabskonsulent med ledelsesunderstøttende funktion til Sundhed og forebyggelse.

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om jobbet:
Vi søger en kollega, som brænder for ledelsesunderstøttelse, facilitering og kommunikation i samarbejde med vores tre sundhedsfremme- og forebyggelseschefer. Som stabskonsulent i Sundhedsstaben skal du være med til at facilitere, at der skabes gode rammer for, at vores tre chefer kan arbejde systematisk og fokuseret med drift og udvikling i samarbejde med ledere og medarbejdere. Du kommer til at arbejde i spændingsfeltet mellem drift og strategi og skal være med til at sikre, at der følges op og skabes gode processer i samarbejde med den øvrige stab og administration. 

Din primære opgave vil ligge i at understøtte sundhedsfremme- og forebyggelsescheferne i bl.a. ledelsesunderstøttelse, kommunikation og implementering. En vigtig opgave er bl.a. at understøtte cheferne i at sikre ”den røde tråd” i arbejdet i de lokale LMU’er (lokale medarbejderudvalg), med arbejdsmiljøopgaver og i samarbejdet på tværs af distrikterne. 

 

Du bliver en del af Sundhedsstaben, hvor der er samlet mange forskellige funktioner, fagligheder og kompetencer, og hvor du har mulighed for at præge udviklingen. Sundhedsstaben er en del af Sundhed og Forebyggelse, der hører til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Din arbejdsplads bliver delvist i praksis hos Sundhedsfremme- og forebyggelsescheferne samt i Sundhedsstaben på Grøndalsvej 2 i Viby.   

 

Din opgaveportefølje: 

 • Ledelsesunderstøttelse, herunder at udarbejde dagsordner og referater til LMU-møder i de 4 LMU’er samt forskellige faglige- og tværfaglige fora i Sundhed og Forebyggelse  
 • Hjælpe cheferne med at holde overblik, samt sikre fremdrift og sammenhæng, herunder sekretariatsbetjene driftschefmøder 
 • Formidling og kommunikation af beslutninger i samarbejde med cheferne i Sundhed og Forebyggelse 
 • Indgå i samarbejdet med sundhedsfremme- og forebyggelsescheferne og deres ledere  
 • Ad hoc understøtte forskellige udviklingstiltag  
 • Administrative opgaver (oplæg, notater, indstillinger), booking af lokaler/forplejning og ad hoc. Din profil:
Vi søger en engageret og ambitiøs kollega som:  

 • Har en relevant samfundsfaglig, sundhedsfaglig, kommunikations- eller humanistisk uddannelse på kandidatniveau 
 • Har lyst til at arbejde i en politisk styret organisation, men også arbejde helt tæt på driften i en sundheds- og omsorgsorganisation, der som hovedfokus har at skabe værdi for borgerne 
 • Har et stærkt drive og gode relationelle og kommunikative kompetencer  
 • Har et godt overblik og arbejder systematisk  
 • Trives med stor alsidighed i opgaverne og kan arbejde selvstændigt 
 • Er en dygtig facilitator og procesleder og tænker kreativt 
 • Har stærke skriftlige kompetencer, både i forhold til strategiske og driftsnære opgaver  
 • Har stærke generalistkompetencer og blik for sammenhænge, så du formår at navigere i og skabe overblik i komplekse problemstillinger  
 • Kan balancere mellem den strategiske udvikling og konkrete ”driftsnære implementering" 
 • Har kompetencer ift. at varetage tovholderfunktion, koordinere og følge op på diverse indsatser  
 • Evner og har lyst til at arbejde på tværs med andre faggrupper både administrative og inden for sundheds- og ældreområdet.  

   

Derfor skal du vælge os:
 

 • Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores sundhedsfremme- og forebyggelseschefer og deres ledere og får mulighed for at arbejde med MSO´s strategi, de 5 ledetråde, samt understøtte at disse, i stadigt højere grad, omsættes til praksis og skaber værdi for borgerne i Aarhus Kommune.   
 • Du bliver derudover en del af sundhedsstaben med ca. 30 kollegaer med forskellige kompetencer og opgaver indenfor sundhed- og forebyggelse. Dine opgaver vil være alsidige, og der vil både være plads dybdegående og langvarige opgaver, men også en hel del ”her og nu” opgaver. 
 • I vores opgaveløsning, har vi et stærkt fokus på at spille hinanden gode og gøre brug af de forskellige kompetencer og fagligheder, der er i staben, med fokus på at understøtte lederne og skabe effekt for borgerne. 
 • Du vil få en stor kontaktflade til medarbejdere, ledere og andre samarbejdspartnere. 

 

Tør du tænke utraditionelt for at nå i mål, hilser vi meget gerne nye ideer velkomne. Du kan læse mere om de strategiske ledetråde, som alle medarbejdere og ledere i Sundhed og Omsorg arbejder efter her
 

Om afdelingen:
I Sundhedsstaben understøtter vi driften i Sundhed og Forebyggelse, som består af 12 Sundhedsenheder og en lang række tværgående enheder, f.eks. Folkesundhed Aarhus, korttidspladser og akutfunktion og Ortopædisk Genoptræningscenter. Herudover arbejder vi i Sundhedsstaben med sundhedspolitisk udvikling og udvikling af det nære sundhedsvæsen i samspil med de øvrige magistratsafdelinger, civilsamfund, uddannelse og forskningsinstitutioner, erhvervsliv, almen praksis og regionen m.fl...    

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen ønskes tiltrådt 1. september 2023.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation.
  
Ugentligt timetal: 37 timer eller efter aftale.

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Stabschef Rikke Gjellerod på tlf. 4030-4139 eller sundhedsfaglig konsulent Lone Nielsen på tlf. 5157-6782.


Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 27. juni 2023.

Vi forventer at afvikle jobsamtaler den 4. juli 2023.

I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.


  
Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: 
Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 27-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://aarhus.career.emply.com/ad/stabskonsulent-med-ledelsesunderstottende-funktion-til-sundhed-og-forebyggelse/uz5a64/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5849534

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet