Pædagogiske ledere til UngiAarhus

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at sætte rammerne, der skaber de gode fritidstilbud for børn og unge i Aarhus? Som pædagogisk leder i UngiAarhus vil du få direkte indflydelse på hverdagen for byens børn og unge

Ny struktur i ledelsen af UngiAarhus 
Byrådet i Aarhus har vedtaget en omorganisering i Børn og Unge. En del af omorganisering er etableringen af en ny ledelsesstruktur i UngiAarhus, hvilket er baggrunden for oprettelsen af 46 nye pædagogiske lederstillinger. Den nye organisation træder i kraft første september.

Pædagogisk leder af en enhed
Som pædagogisk leder i UngiAarhus indgår du et forpligtigende fællesskab, der sætter børnene og de unge i centrum for alle beslutninger, og hvor fællesskabet og den kollektive forpligtigelse er førsteprioritet.

Fælles for de 46 stillinger som pædagogisk leder i UngiAarhus:

  • Man ansættes som leder på lederoverenskomst med ansvar for ledelsen i den pågældende enhed med 6-28 faste medarbejdere (mange deltidsansatte) samt evt. projektansatte medarbejdere
  • Enhederne består af en fritidsklub, ungdomsklub samt evt. en nærliggende pædagogisk ledet legeplads
  • Enhederne er fastlagt ud fra et princip om, at en pædagogisk leder i UngiAarhus som hovedregel er leder for UngiAarhus ’ tilbud inden for ét skoledistrikt

Der vil naturligvis være nuancer og forskelle i de konkrete stillinger, alt efter hvor enheden geografisk befinder sig, og omfanget af ledelsesopgaven vil variere alt efter enhedernes størrelse. (se oversigten over geografiske enheders placering her: link). Kompleksiteten i ledelsesopgaven ligger derfor i en kombination af, hvor mange medarbejdere man har i reference, antallet af medlemmer, graden af særlige hensyn/behov til målgruppen samt hvor tæt samarbejde med eksterne parter, der er behov for. Nogle steder f.eks. i udsatte bydele kalder ledelsesopgaven på stort fokus på internt og eksternt samarbejde i forskellige fora og strukturer.

Vi søger pædagogiske ledere, der kan se sig selv i nedenstående rolle
Gennem tydelig kommunikation sikrer du en god organisering, der skaber overblik for medarbejdere, børn og unge. Tydelighed og synlighed er en daglig prioritet, der sikrer, at du har en finger på pulsen og ved, hvad der rører sig. Du kan ikke undgå at blive involveret i de unges hverdag, da dit kontor vil være i et af tilbuddene, hvor børn og unge færdes. 

Du leder teamet af medarbejdere som et læringsfællesskab, hvor der er plads til udvikling af opgaven og fokus på involverende processer. 

Som pædagogisk leder er det også din opgave at bibeholde og udvikle medarbejdernes trivsel og aktivt bidrage til det gode arbejdsmiljø.

Som personaleleder er du tæt på dine medarbejdere og giver individuel feedback og sparring med de overordnede strategier, den fritidspædagogiske vision og projekter i baghovedet. Du har blik for medarbejdernes faglige og personlige udviklingsområder.

Du trives også med den driftsmæssige side af lederjobbet, hvor der bl.a. er opgaver indenfor økonomi, rekruttering af medarbejdere og daglige administrative opgaver. 

Sammen med dine lederkollegaer går du forrest og har bl.a. fokus på at skabe det gode samarbejde på tværs af 0-18 års området i Børn og Unges klynger. Du har overblikket og tænker i bredere perspektiver med interne parter (ex. skoleledere og dagtilbudsledere) og med eksterne parter (ex. Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse, lokale aktører, Politi, UU samt det omkringliggende civilsamfund). 

Du formår at lede opad til FU-lederen og du bidrager ind i det brede ledelsesfælleskab med de andre pædagogiske ledere og vice FU-leder. 

Om dig
Du trives godt i en varieret hverdag, hvor dine planer hurtigt kan ændre sig, og hvor du må prioritere med kort varsel. Som leder er du tydelig, og du formår at målrette din kommunikation efter modtageren. 

I jobbet vil der være projekter og processer, hvor du har styringen. Derfor er det en fordel, at du har erfaring med projekt/proces styring og planlægning. Du har gerne erfaring fra en politisk ledet organisation og ved derfor, hvad det vil sige at omsætte de politiske visioner ud i den praktiske virkelighed. 
Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du udover ovenstående har ledererfaring og lederuddannelse – eller er klar til at gå i gang med én. Måske er du i dag ressourceperson eller på anden vis har du erfaring, der giver dig potentialet til at træde ind i en lederrolle.

Det forventes, at du har erfaring med målgruppen (4. klasse til 18 år) og relevant pædagogisk erfaring og uddannelse. 

Vi ser gerne, at du matcher nedenstående:
Relationelt stærk. Det er nemt for dig at opbygge nye, samt vedligeholde eksisterende relationer. 
Inddragende/Inkluderende ledelse. Som leder ved du, at inddragelse og medejerskab er afgørende for at få følgeskab og skabe mening for medarbejderne. Som leder faciliterer du møder og processer med en lærende tilgang.
Praksisnær ledelse. Med en rigtig god føling af hvad der sker i hverdagen, omsætter du praksisnær viden til relevant pædagogisk ledelse.
Personaleledelse. Du er god til at fornemme, hvad der sker i personalegruppen, og du prioriterer nærværende og tilgængelig ledelse. 
Faglig sparringspartner. Du kommer med en faglig tyngde, der gør dig i stand til at give medarbejderne faglig sparring i dagligdagen. Du er fagligt nysgerrig og udfordrer gerne praksis og kommer med konstruktive perspektiver. Du går gerne forrest inden for det pædagogiske arbejde og det forventes at du indimellem deltager i det daglige pædagogiske arbejde

Læs om #DetViGør i Børn og Unge: 
Fælles fritidspædagogisk vision for alle børn og unge: Fritidspædagogisk vision
Kvalitetsopfølgning på 6-18 års området: Kvalitetsopfølgning
Dagtilbud: Det Vi Gør (aarhus.dk)
Skole og fritid: Det Vi Gør (aarhus.dk)
Stærkere læringsfællesskaber: Stærkere Læringsfællesskaber (aarhus.dk)
Ledelse: Ledelse (aarhus.dk)
Læs mere om os: UngiAarhus 

Løn og ansættelse 
Der er tale om en fuldtidsstilling. Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne samt gældende forhåndsaftale.

Som pædagogisk leder refererer du til en FU-leder. Navne og kontaktoplysninger på FU-lederne opdateres senest mandag den 12. juni. 

Vi håber du kan starte den 1. september eller hurtigst muligt derefter. 

Ansøgning og rekrutteringsproces
Du sender os din ansøgning og bilag elektronisk senest den torsdag den 22. juni. Herefter udvælger vi de kandidater, vi inviterer til samtale. Der afholdes én samtale. Til denne samtale bedes alle kandidater forberede deres svar på 2-3 spørgsmål, som skal fremlægges til samtalen. Ansættelsesudvalget består af to FU-ledere, to vice FU-leder, en Børn og Unge chef/Forvaltningschef samt en medarbejderrepræsentant.

Der afholdes samtaler løbende i ugerne 32,33 og 34. Når alle samtaler er afholdt, koordineres der i forhold til hvor man vil blive tilbudt en stilling. Her bliver der taget hensyn, hvis du har ønske om et konkret geografisk arbejdssted (se link til oversigten med geografiske enheder) eller om du søger generelt. Dit ønske tager vi i betragtning og sammenholder det med, hvad vi ser som bedste match med den konkrete stilling. Fredag den 25. august tilbydes stillingerne til de valgte kandidater. 

Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Hvis du vil vide mere
.. er du velkommen til at kontakte de to FU-ledere. Navne og kontaktoplysninger opdateres senest mandag den 12. juni.

  
    
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

  
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://aarhus.career.emply.com/ad/paedagogiske-ledere-til-ungiaarhus/uyf8th/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5849719

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet