Pædagog til Bofælleskabet Stenhøj, Et lettere bofællesskab i CBB

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om jobbet:
Center for Bofællesskaber og beskæftigelse (CBB), Aarhus Kommune søger en pædagog til bofællesskabet Stenhøj i en tidsbegrænset stilling på 35 timer ugentligt snarest muligt og frem til 31.12.24, med mulighed for forlængelse.

Bofællesskabet Stenhøj

Bofællesskabet Stenhøj er et lettere botilbud til voksne med udviklingshæmning og eller autismespektrumsforstyrrelser, som kan klare en stor del af livet med let støtte og guidning. Vi er placeret i Beder midtby. Her kan du komme til med kun 20 minutter i bus fra Aarhus C eller med letbanen.

Vi arbejder ud fra Aarhus Kommunes grundlæggende værdier: Troværdighed, respekt, engagement og sammenhæng.

Den pædagogiske indsats er helhedsorienteret og lægger vægt på at styrke beboernes livsmestring og sociale kompetencer. Bofællesskabet arbejder ud fra principperne om selvstændiggørelse og mindst mulig indgriben i borgerens liv, herunder at finde den bedste balance imellem omsorg og selvstændighed. 

Bofællesskabet tilbyder støtte efter Servicelovens paragraf 85. Støtten er tilpasset den enkelte borgers ønsker og behov. I de enkelte borgers delhandleplan fastsættes mål for den pædagogiske indsats (i henhold til paragraf 141 i Serviceloven).

Udover den individuelle støtte lægges vægt på, at borgerne oplever at være en del af et fællesskab. Dette særligt med samvær og gruppeaktiviteter på udvalgte aftener.

Vi varetager ikke sundhedsfaglige opgaver.

Personale og normering:

Personalet består af pædagogfagligt personale. Dine arbejdstider er varierende dag- og aftenvagter i tidsrummet 9-22, med en lørdagsvagt hver 4. weekend. 

Som medarbejder vil du blive kontaktperson for flere borgere i bofællesskabet.

Din profil:

Vi søger en kollega, der:

 • Er team orienteret sin i tankegang
 • Har interesse for og gerne erfaring med målgruppen
 • Er bevidst om hvordan egne handlinger påvirker andres mulighed for at løse opgaverne.
 • Kan arbejde anerkendende, struktureret og målrettet 
 • Kan arbejde alene, samt lægge vægt på gensidigt højt informationsniveau gennem solid faglig dokumentation.
 • Har høje relationelle kompetencer 
 • Kan være tydelig i faglige og kollegiale sammenhænge
 • Vil bidrage til anerkendelse, refleksion og fælles læring
 • Er fortrolig med IT og stærk skriftligt
 • Kan arbejde struktureret og vedholdende med understøttelse af den enkelte borgers mål.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har viden om KRAP og Modulus Social.

Derfor skal du vælge os:
Vi kan tilbyde:

 • En spændende arbejdsplads med høj faglighed
 •  En arbejdsplads med fokus på det gode arbejdsmiljø
 • 18 skønne og engagerede beboere, der ønsker fællesskabet
 • En arbejdsplads med højt til loftet
 • Gode muligheder for at udfolde dine evner
 • Faglig udvikling
 • Erfarne kolleger
   


Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: Deltid


Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Diana Østergaard på telefon +4541856300 og til Bofællesskabet Stenhøj på, tlf.: 41 87 66 64

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  23-04-2024
 
Ansættelsessamtaler afholdes løbende, så tøv ikke med at få sendt din ansøgning.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Om os
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse yder hjælp til kommunens borgere på social- og beskæftigelsesområdet. Området er delt op i to forvaltninger og en fælles stab. Magistratsafdelingen beskæftiger omkring 4.000 medarbejdere. 

Beskæftigelsesforvaltningen er ansvarlig for tilbud til borgere, der står uden for eller er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan blandt andet være kontanthjælpsmodtagere, revalidender, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt nyankomne flygtninge og indvandrere. 

Socialforvaltningen er ansvarlig for kommunens tilbud til personer med handicap, sindslidende, misbrugere og udstødte samt udsatte børn og unge. 

I Center for Bofællesskaber og Beskæftigelse til Voksne (CBB) har vi speciale indenfor læring og beskæftigelse. Via vores faglige udviklingsplan og Den Fælles Faglige Strategi i Voksne, Job og Handicap arbejder vi målrettet og med et stærkt teoretisk afsæt for at sikre, at flere borgere med handicap opnår øget livsmestring og i højere grad kan tage del i det almene samfund både ift. at kunne leve mere selvstændige liv og for at kunne komme i beskæftigelse. Vi har konstant fokus på at udvikle fagligheden og skabe et bæredygtigt fundament i vores tilbud og samarbejdet med borgerne.  
 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.    

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Byvej 63, 8330 Beder

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6026836

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet