Beder skole søger lærer med dansk og specialpædagogisk erfaring

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om jobbet:
Stillingen er en begivenhedsbestemt stilling i et barselsvikariat frem til den 30. juni 24 med god mulighed for fastansættelse derefter.

Stillingen er på 37 timer.

Du vil træde ind i vores indskoling som klassepædagog i vores 1A, som også er en af vores NESTklasser. 

I 1.klasse bliver du en del af et team, der arbejder tæt sammen om at skabe mulighed for deltagelse for alle elever i det brede børnefællesskab. Dette støttes af særlige samarbejdsformer i teamet og support fra PPR. 

NESTklassen består af 16 børn, hvoraf 3 er visiteret med ADHD eller lignende udfordringer. Samarbejdet omkring de visiterede børn deles mellem de voksne i teamet og med følgeskab fra PPR. Beder Skole er den første skole der forsøger sig med målgruppen ADHD i en ren NEST-ramme. Dette er alle blevet klogere på over de sidste to år, og i et godt og velfungerende samarbejde med konsulenter og psykologer fra PPR finder vi hele tiden nye muligheder og løsninger for at skabe de bedste muligheder for børn og voksne i klassen. Så kom og vær med.

Skulle du blive fastansat, vil der være mulighed for opkvalificerende kurser i forbindelse med NEST og evt. CT.

Din profil:

  • Du har erfaring med på specialområdet og interesse for NEST
  • Du har linjefag i dansk og evt. musik, idræt….
  • Du har erfaring med eller interesse for at co-teache som en del af inklusionsopgaven i indskolingen
  • Du har lyst til at arbejde med børnenes forskellige muligheder i læringsfællesskaber 
  • Du er opsat på at samarbejde i et professionelt læringsfælleskab med både lærere, pædagoger, forældre, PPR og ledelse.
  • Du ser dig selv ind i arbejdet med, at alle børn føler sig anerkendt for de forskellige kompetencer, de møder skolen med.
  • Du vil arbejde med, at alle børn møder passende udfordringer både fagligt og socialt 
  • Du har lyst til at lære og udvikle dig – sammen med os

Hvis du kan dig selv ind i ovenstående værdier opgaver, så vil vi glæde os til at læse din ansøgning.

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: https://bederskole.aarhus.dk/ og du kan læse mere om vores fokus i Aarhus Kommune her: https://detvigoer.aarhus.dk/

Derfor skal du vælge os:

På Beder skole træder du ind i et stærkt læringsfælleskab. Vi er generelt optagede af at skabe inkluderende læringsmiljøer. Derfor arbejder vi målrettet med tilgange i undervisning og pædagogik, så alle børn oplever tilgængelige og motiverende fællesskaber. Børn gør hvad de kan….

Du vil arbejde i teams af lærere og pædagoger, der samarbejder om læring og trivsel for alle elever. På Beder Skole arbejder vi med, at eleverne er aktive i deres læring, og vi giver eleverne positiv feedback på deres udvikling af faglige kompetencer og livsduelighed. Eleverne skal opleve, at de er aktører i eget skoleliv ved at få deltagelsesmuligheder og medindflydelse. Med det fokus arbejder vi med co-teaching som et af vores greb.

Både blandt elever og medarbejdere ser vi forskellighed som en styrke, og vi arbejder med relationskompetence, så både børn og voksne oplever, at de er en del af et fællesskab. Skole-hjemsamarbejdet har en høj prioritet i arbejdet med at alle børn trives og lærer. Vi samarbejder også med vores specialklasseafdeling, så de børn der har mulighed for det, er tilknyttet timer i almen undervisningen.

Vi står på tre værdier. Det vil du mærke og skulle arbejde med: det er forpligtende fællesskaber, livsduelighed og udsyn. Vi ser diversitet som en styrke, og vi ser børn som mere ens end forskellige. Siden vi i sommeren 2021 startede vi som NEST-skole, har tænkningen herfra haft afsmittende virkning på skolens udvikling i undervisning og SFO. 

Vi møder hinanden med tillid og respekt. Der er plads til humor, og skolelivets udfordringer løser vi sammen, både lærere, forældre, elever og ledelse.


Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen
  
Ugentligt timetal: 30 timer

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til pædagogisk leder for indskolingen Morten Stoltze på telefon 87136010.


Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  15. december 2023
 
Vi forventer, at samtaler finder sted i uge 51.

 


 

 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.   

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Skoleparken 6, 8330 Beder

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5952846

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet