Aarhus oplever stigning i selskabsskatteindtægter på trods af nationalt fald

dato

Selskabsskatteindtægterne i Aarhus stiger trods landsdækkende fald

Selskabsskatteindtægterne i Aarhus Kommune viser en overraskende stigning, selvom der på landsplan forventes et fald på cirka 1,6 milliarder kroner fra 2024 til 2025. Denne stigning kan først og fremmest tilskrives ekstraordinært høje skattebetalinger fra energihandelsselskaber efter Ruslands invasion af Ukraine i 2022.

Mens andre kommuner som Gladsaxe, Billund og Ballerup også nyder godt af store selskabsskatteindtægter, falder indtægterne særligt tørt hos Aarhus, ifølge borgmester Jacob Bundsgaard. Han har allerede peget på børne- og ældreområdet, klima, positiv erhvervsudvikling og it-sikkerhed som nogle af prioriteringsområderne. Endelig fordeling af midlerne vil blive bestemt i samråd med byrådets partier.

Skatteindtægter for 2025 er baseret på den økonomiske aktivitet i 2022. Selvom indtægterne for 2025 er høje, forventes det ikke, at Aarhus Kommune vil se lignende beløb i de kommende år.

Selskabsskatteindtægterne indgår i den samlede kommunale finansiering og er genstand for udligning mellem kommunerne. Økonomiaftalen for 2025, som er indgået mellem Kommunernes Landsforening og regeringen, forhøjer den kommunale serviceramme med 3,4 milliarder kroner. Aarhus Kommune modtager et løft på cirka 100 millioner kroner.

Disse ekstra midler fra økonomiaftalen vil især gå til velfærdsområder som folkeskoler, ældrepleje og dagtilbud. Borgmester Jacob Bundsgaard har understreget vigtigheden af at understøtte velfærden med det nye engangsbeløb samt at accelerere den grønne omstilling. Dette inkluderer investeringer i skovrejsning, udtagning af lavbundsjorde og oprettelse af blågrønne grundvandsparker.

Aarhus Kommune har som mål at være et CO2-neutralt bysamfund i 2030, og de nye skatteindtægter og økonomiaftaler skal give kommunen mulighed for at komme tættere på dette ambitiøse mål.

https://aarhus.dk/nyt/borgmesterens-afdeling/2024/juni/aarhus-kommune-faar-stort-millionbeloeb-i-selskabsskat

Kilde: Aarhus Kommune