Ledigt fuldtidsjob som lærer på mellemtrinnet med fokus på musik, matematik og co-teaching hos Beder Skole

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om jobbet:
En af vores lærere på mellemtrinnet har søgt nye eventyr, og derfor er der nu plads til dig i vores forpligtende fællesskab på Beder Skole. Vi søger en lærer, der vil træde ind i en fast stilling på fuld tid. Skemaet, der står klar til dig, er med lektioner på mellemtrinnet med musik, matematik, natur/teknologi og co-teaching. Men vi hører også gerne fra dig, hvis du skulle have fysik – eller andre spændende fagprofiler, så vil vi gerne undersøge, hvilken fagfordeling vi kan lave til dig, hvis du er den helt rigtige nye lærer til Beder Skole.

Din profil:

  • Du er læreruddannet med linjefag i musik, gerne matematik og natur/teknologi
  • Har du linjefag i fysik/kemi hører vi også gerne fra dig
  • Du har lyst til at arbejde med børnenes forskellige tilgange til og muligheder i læringsfællesskaber 
  • Du er opsat på at samarbejde i et professionelt læringsfælleskab med både lærere, pædagoger og forældre
  • Du ser dig selv ind i arbejdet med, at alle børn føler sig anerkendt for de forskellige kompetencer, de møder skolen med
  • Du vil arbejde med at skabe passende udfordringer til alle børn både fagligt og socialt 
  • Du tilbyder eleverne en variation af undervisningsmetoder, aktiviteter og materialer
  • Du har lyst til at lære og udvikle dig – sammen med os.

Derfor skal du vælge os:
På Beder skole træder du ind i et stærkt læringsfælleskab. Vi er optagede af at skabe muligheder for, at de voksne kan lave de bedst mulige rammer for børns trivsel og læring. Derfor arbejder vi målrettet med tilgange i undervisning og pædagogik, så alle børn oplever tilgængelige og motiverende fællesskaber. Med fælles fokus på at øge deltagelsesmuligheder for alle børn, arbejder vi med co-teaching som et af vores greb.

Beder Skole værdsætter, at eleverne er aktive i deres læring. Eleverne skal opleve, at de er aktører i eget skoleliv ved at få deltagelsesmuligheder og medindflydelse. Både blandt elever og medarbejdere ser vi forskellighed som en styrke, og vi arbejder med relationskompetence, så både børn og voksne oplever, at de er en del af et fællesskab. Vi giver eleverne positiv feedback på deres udvikling af faglige kompetencer og livsduelighed. Vi samarbejder også med vores specialklasseafdeling, så de børn der har mulighed for det, er tilknyttet timer i almen.

På Beder Skole er det voksnes ansvar, at børnene trives og udvikler sig, og vi er optagede af at inddrage børnene med kontinuerligt fokus på feedback, elevens plan og skole-hjem-samarbejde. Vi arbejder med både børnenes og de voksnes forpligtende fællesskab og ser relationskompetence som en vigtig del af skolens virke.

På Beder Skole står vi på tre værdier. Det vil du mærke og skulle arbejde med: Det er forpligtende fællesskaber, livsduelighed og udsyn.

Vi ser diversitet som en styrke, og vi ser børn som mere ens end forskellige. I sommeren 2021 startede vi som NEST-skole, hvilket har afsmittende virkning på skolens udvikling og vores tænkning. Fra næste skoleår har vi NEST på mellemtrinnet. Vi møder hinanden med tillid og respekt. Der er plads til humor, og skolelivets udfordringer løser vi sammen, både lærere, forældre, elever og ledelse.

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: https://bederskole.aarhus.dk/ og du kan læse mere om vores fokus i Aarhus Kommune her: https://detvigoer.aarhus.dk/

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen
  
Ugentligt timetal: 37

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til pædagogisk leder for mellemtrin og udskoling Stine Kejser Prip på telefon 41 85 82 36

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  5. juni 2024
 
Vi forventer, at ansættelsessamtaler finder sted den 10. juni 2024 fra kl. 14

Du skal kunne starte i stillingen den 1. august 2024 

 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.   

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Skoleparken 6, 8330 Beder

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6053093

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet